لوگوی آموزشگاه فنی و حرفه‌ای نگین آفاق ایرانیان

لیست دروس متوسطه اول

لیست دروس دبیرستان دوره اول(متوسطه اول)

لیست دروس متوسطه اول

همانطور که می‌دانید نظام آموزشی در ایران از سال 1386 به صورتی نوین ارائه شده است. در نظام آموزشی جدید، هر فرد برای دریافت دیپلم رسمی آموزش و پرورش باید 12 سال تحصیلی را با موفقیت سپری کند، این 12 سال شامل، 6 سال ابتدایی(اخذ مدرک ششم)، 3 سال متوسطه اول(اخذ مدرک نهم) و 3 سال متوسطه دوم(اخذ مدرک دیپلم) می‌باشد. در این مقاله به بررسی دوره متوسطه اول می‌پردازیم.

دوره متوسطه اول شامل سه پایه تحصیلی هفتم، هشتم و نهم می‌باشد. وزارت آموزش و پرورش برای هر پایه درسی کتب کاغذی و کتب الکترونیکی منتشر می کند و در سایت ما امکان دانلود کتاب‌های پایه هفتم، هشتم و نهم میسر می‌باشد.

کتاب‌های درسی پایه هفتم متوسطه اول 1402-1401

لیست دروس پایه هفتم

پایه هفتم

اولین پایه تحصیلی در مقطع متوسطه اول، پایه هفتم می‌باشد که شامل 30 واحد درسی و تعداد 14 درس است.

لیست دروس پایه هفتم متوسطه اول را در نمودار ملاحظه می‌فرمایید.

ردیف عنوان درس تعداد واحد
1 قرآن1 2
2 پیام‌های آسمان1 2
3 قرائت فارسی1 2
4 املاء فارسی1 1
5 انشاء فارسی1 1
6 زبان عربی1 2
7 زبان خارجی1 2
8 علوم تجربی1 3
9 ریاضیات1 4
10 تربیت بدنی1 2
11 مطالعات اجتماعی1 3
12 فرهنگ و هنر1 2
13 کارو فناوری1 2
14 تفکر و سبک زندگی1 2
جمع واحد 30

کتاب‌های درسی پایه هشتم متوسطه اول 1402-1401

پایه هشتم

دومین پایه تحصیلی در مقطع متوسطه اول، پایه هشتم می‌باشد که شامل 30 واحد درسی و تعداد 14 درس است.

لیست دروس پایه هشتم متوسطه اول را در نمودار ملاحظه می‌فرمایید.

ردیف عنوان درس تعداد واحد
1 قرآن2 2
2 پیام‌های آسمان2 2
3 قرائت فارسی2 2
4 املاء فارسی2 1
5 انشاء فارسی2 1
6 زبان عربی2 2
7 زبان خارجی2 2
8 علوم تجربی2 3
9 ریاضیات2 4
10 تربیت بدنی2 2
11 مطالعات اجتماعی2 3
12 فرهنگ و هنر2 2
13 کارو فناوری2 2
14 تفکر و سبک زندگی2 2
جمع واحد 30

کتاب‌های درسی پایه نهم متوسطه اول 1402-1401

لیست دروس پایه نهم متوسطه اول

پایه نهم

سومین و آخرین پایه تحصیلی در مقطع متوسطه اول، پایه نهم می‌باشد که شامل 30 واحد درسی و تعداد 14 درس است.

لیست دروس پایه نهم متوسطه اول را در نمودار ملاحظه می‌فرمایید.

ردیف عنوان درس تعداد واحد
1 قرآن3 2
2 پیام‌های آسمان3 2
3 قرائت فارسی3 2
4 املاء فارسی3 1
5 انشاء فارسی3 1
6 زبان عربی3 2
7 زبان خارجی3 2
8 علوم تجربی3 3
9 ریاضیات3 4
10 تربیت بدنی3 2
11 مطالعات اجتماعی3 3
12 فرهنگ و هنر3 2
13 کارو فناوری3 2
14 تفکر و سبک زندگی3 2
جمع واحد 30